Rozpis jezdeckých závodů 23.-24.4.2011 - 423A1

Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126


Základní údaje:
1.1. pořadatel:

Jezdecká  společnost Císařský ostrov  -  MA0126  ve spolupráci se Sdružením jezdeckých  klubů

1.2. datum konání:

23.-24.4. 2011

1.3. místo konání:

Praha 7, Císařský ostrov

1.4. kolbiště:

Venkovní  jízdárna 60x40,  písek

1.5. opracoviště:

Venkovní, 40 x 20 m, písek

1.6. funkcionáři
       závodů:

Ředitel: Jiří Fechtner
Hlavní rozhodčí: Anežka Tůmová
Sbor rozhodčích:Magdalena Formandlová, Jana Formandlová
Technický delegát: Vladmír Mestenhauser
Autor parkuru: Petr Švec
Zpracovatel výsledků: Magdalena Formandlová
Odp.os. za opracoviště: Věra Malinovská

Technické údaje:
2.1. předpisy: Pravidla jezdeckého sportu (dále jen „PJS“), pravidla ČSP a tento rozpis.
2.2. soutěže:

 

Sobota 23.4.2011 2.2.1.

Soutěž č. 1 – Soutěž ve skoku
se stupňovanou obtížností  do 110 cm  na  čas

Rozhodování podle PJS čl. 269
Startovné: 300,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 5 000,- Kč budou rozděleny v penězích  mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.2.

Soutěž č. 2– Soutěž ve skoku
stupně L
* bez rozeskakování na čas
Rozhodování podle PJS čl. 238.2.1.
Startovné: 400,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 12 000,- Kč budou rozděleny v penězích takto :mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.3.

Soutěž č. 3 – Soutěž ve skoku  S**
s jedním
 rozeskakováním na čas  
Otevřená soutěž
Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2. s jedním  rozeskakováním na čas Startovné: 600,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 15 000,- Kč budou rozděleny v penězích takto : 4.000 – 3.000 – 2.500 – 2.000- 1.300 – 1.000 – 600 - 600

2.2.4.

Soutěž č. 4– Soutěž ve skoku stupně ST**
s jedním
rozeskakování na čas
Rozhodování podle PJS čl. 238.2.2.
Startovné: 800,- Kč
Ceny v hodnotě 30 000,- Kč budou vyplaceny v penězích takto : 7.000 – 6.000 – 5.000 – 3.500 – 2.500 – 2.000 – 1.400 – 1.000 – 800 - 800

Neděle 24.4.2011
2.2.5.

Soutěž č. 5 – PONY handicap ZLP
Cena sdružení sportovních klubů
Rozhodování podle PJS stupnice A čl. 238.2.2.
Startovné: 200,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 4 500,- Kč budou rozděleny mezi prvních
5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.6.

Soutěž č. 6– PONY handicap LP
Pohár hl.m. Prahy
Rozhodování podle PJS, stupnice A  čl. 238.2.2.
Startovné: 200,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 6 000,- Kč budou rozděleny mezi prvních
5 umístěných v poměru   3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.7.

Soutěž č. 7 – Soutěž ve skoku  Z na limitovaný čas  
Otevřená soutěž na 9 překážkách s rozeskakováním
Rozhodování dle PJS čl. 238.2.1.
Startovné: 300,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 3 000,- Kč budou rozděleny mezi  prvních pět umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.8.

Soutěž č. 8– Soutěž ve skoku se stupňovanou obtížností do 110 cm , otevřená soutěž se žolíkem  na čas
Rozhodování podle PJS čl. 269
Startovné: 300,- Kč
Ceny v hodnotě 3 000,- Kč budou rozděleny mezi prvních 5 umístěných v poměru3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.9.

Soutěž č. 9– Dvoufázové skákání 120/130 cm , první fáze 6 překážek s jednou kombinací,  druhá fáze 4 překážky bez kombinace
Rozhodování podle PJS čl. 274.5.3.
Startovné: 300,- Kč
Ceny v hodnotě 5 000,- Kč budou rozděleny v penězích mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.10. Sobota 23.4.2011
8.30 - Ukončení prezentace pro soutěž č. 1
9.30 – začátek soutěže č. 1 
Neděle 24.4.2011
8.00 - Ukončení prezentace pro soutěž č. 1
9.00 – začátek soutěže č. 1 

Všeobecné údaje:

3.1.přihlášky

 

>> vstup na přihlášku

on-line

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte na adresu:
     
Jezdecká společnost Císařský ostrov
P.O. BOX 388
110 00 Praha 1
FAX: 222 325 023
E-mail : js-cisarskyostrov@jizdarna-vsemily.cz

Uzávěrka do 20.04.2011  do 18.00 hod.
S přihláškou je nutno složit do 20.04.2011  poplatek za objednané boxy pro ustájení na účet JS Císařský ostrov KB Praha, č.ú. 94-1049140287/0100, variabilní symbol (datum konání závodů). Bez úhrady nebudou boxy zajištěny. Přihlášky po termínu uzávěrky nebudou akceptovány, resp. na výslovnou žádost účastníka budou po projednání v organizačním výboru akceptovány se 100 % navýšením startovného. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených.

3.2. startovné

viz. jednotlivé soutěže.

3.3. prezentace

od 7.00 hod. v sekretariátu JZ. Prezentace bude ukončena vždy 1 hodinu před startem dané soutěže. Tel.: 602 323 404; 606 690 166; 724 929 405

3.4. námitky
       a stížnosti

V souladu s PJS.

3.5. ubytování

Pořadatel ubytování nezajišťuje. 

3.6. ustájení

Pořadatel zajistí na základě závazné objednávky uvedené v přihlášce dle možnosti a pořadí došlých přihlášek v turnajových boxech. Poplatek za použití boxu činí 500,- Kč/box/den  a zálohu 300,- Kč. Boxy se vracejí vyčištěné oproti záloze 300,- Kč. Krmivo pořadatel zajistí proti úhradě.

3.7. náklady

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

3.8. záruky

Pořadatel nepřebírá žádné záruky a odpovědnost za případné újmy nebo škody, které by postihly účastníky závodů a jejich koně, včetně vybavení.

3.9. veterinární  
       předpisy

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní ke kontrole příslušné veterinární doklady obsahující všechny náležitosti podle platných směrnic SVS a OVS (záznam o provedené vakcinaci proti chřipce a serologickém vyšetření).

3.10. služby

Lékařská: zajistí pořadatel na celou dobu závodů
Veterinární a podkovářská : zajistí pořadatel  proti úhradě

3.11. floty

Ve všech soutěžích floty dle PJS, ceny viz jednotlivé soutěže.

3.12. technická
          porada

Technická porada se nekoná.

3.13. vjezd

Vjezd na Císařský ostrov – Zákazové značky v průběhu konání závodů a při vjezdu účastníků den předem neplatí. V den konání závodů možný vjezd dopravních prostředků s koňmi(!)  přes ČOV.

 Tento rozpis byl schválen Oblastním výborem ČJF Praha dne ................... 2011
Za Oblastní výbor ...................
A A A