Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126

Akce: Sportuj s námi – sportovní zápolení

 

Základní údaje:

1.1. pořadatel:

Jezdecká společnost Císařský ostrov – MA0126;

1.2. datum konání:

16.4. 2011

21.5.2011

18.6.2011

9.7.2011

24.9.2011

9.10.2011  

 

začátek 1.soutěže v 9.30 hod.

 

Informace na www.in-expo-group.cz
e-mail: js-cisarskyostrov@jizdarna-vsemily.cz

1.3. místo konání:

Jezdecký areál IN-EXPO GROUP s.r.o.,  Císařský ostrov čp. 1098, Praha 7 – Bubeneč

1.4.1. kolbiště:

kolbiště 60x40 m venku, povrch pískový

1.4.2. opracoviště:

opracoviště 40x20 m venku, povrch pískový

1.5. funkcionáři
závodů:

Ředitel: Ing. Jiří Fechtner
Trenér a stavitel parkuru: Petr Švec 

Technické údaje:

2.1. předpisy:

pravidla jezdeckého sportu a ustanovení tohoto rozpisu.

2.2. soutěže:

 

2.2.1.

Soutěž č. 1 dvoufázové skákání 70/80 cm – v 1. fázi 6 překážek, ve 2. fázi 4 překážky s 1 kombinací. Rozhodování podle PJS čl. 274.5.2

2.2.2.

Soutěž č. 2 parkur 90 cm na 9 překážkách. Soutěž na limitovaný čas. Rozhodování podle PJS čl.298.2.1

2.2.3.

Soutěž č. 3 se stupňovanou obtížností do 100 cm na 10 překážkách. Rozhodování podle PJS čl. 269

Všeobecné údaje:

3.1.přihlášky

 

>> vstup na přihlášku

Jmenovité přihlášky  zasílejte na adresu:
   
Jezdecká společnost Císařský ostrov
P.O. BOX 388
111 21 Praha 1
TEL.: 724 929 405
e-mail : js-cisarskyostrov@jizdarna-vsemily.cz

Uzávěrka konečných přihlášek: 2 dny před konáním soutěží do 18:00.

3.2. startovné

- 200 Kč/start, v hotovosti při prezentaci
- Věcné ceny na 1. až 5 místě v každé soutěži.  

3.3. prezentace

v jezdecké hale
Zahájení prezentace: 8.00 hod. 1.soutěž, pro další soutěže končí 0,5 hodiny před jejím začátkem

3.4. veterinární  
předpisy

Veterinární přejímku koní a kontrolu průkazů koní (záznam o provedené vakcinaci proti chřipce a serologickém vyšetření na infekční anémii) zajišťuje privátní veterinární lékař.

3.5.

Pořadatel v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je zakázáno volné pobíhání psů v Jezdeckém areálu Císařský ostrov. Porušení zákazu bude sankcionováno a volně pobíhající psi budou na náklady jejich majitelů odchyceni a zasláni do psích útulků.

A A A