Rozpis jezdeckých závodů 13. - 14. 8. 2011  - 813E2

Jezdecký klub Všemily ME0124

 

Základní údaje:

1.1. pořadatel:

Jezdecký klub Všemily ME0124

1.2. datum konání:

13. - 14. 8. 2011

1.3. místo konání:

Praha 7, Císařský ostrov

1.4. kolbiště:

Venkovní  jízdárna 60 x 40 m, písek

1.5. opracoviště:

Venkovní, 40 x 20 m

1.6. funkcionáři
       závodů:

Ředitel: Jaroslav Martinec

Sekretář závodů: Miroslav Šavrda

Hlavní rozhodčí: Markéta Šveňková

Sbor rozhodčích: Magdalena Formandlová, Jana Formandlová

Technický delegát: Anežka Tůmová

Autor parkuru: Petr Švec

Zpracovatel výsledků: Magdalena Formandlová

Hlasatel: Michaela Diblíčková

Odp.os. za opracoviště: Věra Malinovská 
Technické údaje:

2.1. předpisy:

Pravidla jezdeckého sportu (dále jen „PJS“), pravidla ČSP a tento rozpis.

2.2. soutěže:

 

Sobota 13.8.2011 8.30 - Ukončení prezentace pro soutěž č. 1
9.30 – začátek soutěže č. 1

2.2.1


Soutěž č. 1 – Dvoufázové skákání 100/110 , I. Fáze 9 překážek bez kombinace, II. Fáze 4 překážky bez kombinace

Rozhodování podle PJS čl. 274.5.3.
Startovné: 300,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 3 000,- Kč budou rozděleny v penězích

mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1 

2.2.2.

Soutěž č. 2 – Soutěž ve skoku se stupňovanou obtížností na 8 překážkách do 110 cm  na  čas
Rozhodování podle PJS čl. 269  (2)
Startovné: 300,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 4 000,- Kč budou rozděleny v penězích

mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.3.

Soutěž č. 3– Soutěž ve skoku stupně L* bez rozeskakování na čas
Rozhodování podle PJS čl. 238.2.1.

Startovné: 400,- Kč
ěcné ceny v hodnotě 7 000,- Kč budou rozděleny v penězích

mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1 

2.2.4.

Soutěž č. 4 – Soutěž ve skoku  S** s jedním  rozeskakováním na čas  

Otevřená soutěž
Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2. s jedním  rozeskakováním na čas Startovné: 500,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 10 000,- Kč budou rozděleny v penězích takto :

3.000 – 2.000 – 1.500 – 1.200- 1.000 – 800 – 500 

Neděle 14.8.2011 8.00 - Ukončení prezentace pro soutěž č. 1
9.00 – začátek soutěže č. 1

2.2.5.

Soutěž č. 5 – Soutěž ve skoku  Z na limitovaný čas  

Otevřená soutěž na 9 překážkách
Rozhodování dle PJS čl. 298.2.1.

Startovné: 300,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 4 000,- Kč budou rozděleny

mezi  prvních pět umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.6.

Soutěž č. 6– Soutěž ve skoku se stupňovanou obtížností na 10 překážkách do 110 cm , otevřená soutěž se žolíkem  na čas

Rozhodování podle PJS čl. 269 (5)
Startovné: 300,- Kč
Ceny v hodnotě 4 000,- Kč budou rozděleny v penězích

mezi prvních 5 umístěných v poměru3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.7.

Soutěž č. 7– Dvoufázové skákání 120/130 cm , první fáze 8 překážek s jednou kombinací,  druhá fáze 4 překážky bez kombinace 

Rozhodování podle PJS čl. 274.5.3.

Startovné: 400,- Kč
Ceny v hodnotě 6 000,- Kč budou rozděleny v penězích

mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.8.

Soutěž č. 8 – Soutěž ve skoku  S** bez rozeskakování  na čas  

Otevřená soutěž
Rozhodování dle PJS čl. 238.2.1. bez  rozeskakování na čas

Startovné: 500,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 10 000,- Kč budou rozděleny v penězích takto:

3.000 – 2.000 – 1.500 - 1.200- 1.000 – 800 – 500 

Všeobecné údaje:

3.1.přihlášky

 

>> vstup na přihlášku

on-line

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte na adresu:

     
Jezdecká společnost Císařský ostrov
P.O. BOX 388
110 00 Praha 1
FAX: 222 325 023
E-mail : js-cisarskyostrov@jizdarna-vsemily.cz


Uzávěrka 10. 8. 2011 do 18.00 hod.

 

S přihláškou je nutno složit do 10. 8. 2011 poplatek za objednané boxy pro ustájení na účet:

 

JS Císařský ostrov KB Praha 

č.ú. 94-1049140287/0100 

variabilní symbol (datum konání závodů)

 

Bez úhrady nebudou boxy zajištěny. Přihlášky po termínu uzávěrky nebudou akceptovány, resp. na výslovnou žádost účastníka budou po projednání v organizačním výboru akceptovány se 100 % navýšením startovného. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených.

3.2. startovné

viz. jednotlivé soutěže.

3.3. prezentace

od 7.00 hod. v sekretariátu JZ. Prezentace bude ukončena vždy 1 hodinu před startem dané soutěže. Tel.: 606 690 166; 724 929 405

3.4. námitky
       a stížnosti

V souladu s PJS.

3.5. ubytování

Pořadatel ubytování nezajišťuje.

3.6. ustájení

Pořadatel zajistí na základě závazné objednávky uvedené v přihlášce dle možnosti a pořadí došlých přihlášek v turnajových boxech. Poplatek za použití boxu činí 500,- Kč/box/den  a zálohu 300,- Kč. Boxy se vracejí vyčištěné oproti záloze 300,- Kč. Krmivo pořadatel zajistí proti úhradě.

3.7. náklady

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

3.8. záruky

Pořadatel nepřebírá žádné záruky a odpovědnost za případné újmy nebo škody, které by postihly účastníky závodů a jejich koně, včetně vybavení.

3.9. veterinární  
       předpisy

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní ke kontrole příslušné veterinární doklady obsahující všechny náležitosti podle platných směrnic SVS a OVS (záznam o provedené vakcinaci proti chřipce a serologickém vyšetření).

3.10. služby

Lékařská: zajistí pořadatel na celou dobu závodů
Veterinární a podkovářská : zajistí pořadatel  proti úhradě

3.11. floty

Ve všech soutěžích floty dle PJS, ceny viz jednotlivé soutěže.

3.12. technická
          porada

Technická porada se nekoná.

3.13. sázky

Sázky nejsou povoleny

3.14. vjezd

Vjezd na Císařský ostrov – Zákazové značky v průběhu konání závodů a při vjezdu účastníků den předem neplatí. V den konání závodů možný vjezd dopravních prostředků s koňmi (!) přes ČOV.

 Tento rozpis byl schválen Oblastním výborem ČJF Praha dne ................... 2011
Za Oblastní výbor ...................
A A A