Rozpis jezdeckých závodů 12. 5. 2012  - 512A1

Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126

 

Základní údaje:

1.1. pořadatel:

JS Císařský ostrov MA0126

1.2. datum konání:

12. 5. 2012

1.3. místo konání:

Praha 7, Císařský ostrov

1.4. kolbiště:

Venkovní, 80 x 40 m, písek

1.5. opracoviště:

Venkovní, 40 x 20 m

1.6. funkcionáři 
       závodů:

Ředitel: Jří Fechtner

Sekretář závodů: Věra Malinovská

Hlavní rozhodčí: Anežka Tůmová  

Sbor rozhodčích: Jana Formandlová, Magdalena Formandlová

Technický delegát: Petr Koželuh

Autor parkuru: Petr Švec

Zpracovatel výsledků: Martin Stehlík

Hlasatel: Michaela Diblíčková

Odp.os. za opracoviště: Mgr. Valdimíra Krečmarová 
Technické údaje:

2.1. předpisy:

Pravidla jezdeckého sportu (dále jen „PJS“) a tento rozpis.

2.2. soutěže:

 

Sobota 12. 5. 2012 8.30 - Ukončení prezentace pro soutěž č. 1
9.30 – začátek soutěže č. 1 

2.2.1.

Soutěž č. 1 – Soutěž ve skoku stupně Z na limitovaný čas

na 9 překážkách bez rozeskakování
Rozhodování podle PJS čl. 298.2.1
Startovné: 300,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 3 000,- Kč budou rozděleny

mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.2.

Soutěž č. 2 – Soutěž ve skoku stupně ZL na limitovaný čas

na 10 překážkách  bez rozeskakování 
Rozhodování podle PJS čl. 298.2.1

Startovné: 300,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 3 000,- Kč budou rozděleny

mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.3.

Soutěž č. 3 – Soutěž ve skoku stupně L** s rozeskakováním na čas

Otevřená soutěž
Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2.  

Startovné: 300,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 4 000,- Kč (1200 – 1000 – 800 – 600 – 400) 

2.2.4.

Soutěž č. 4 – Soutěž ve skoku stupně S**  s rozeskakováním

 na čas

Rozhodování podle PJS čl. 238.2.2.
Startovné: 400,- Kč
Ceny v hodnotě 5 000,- Kč budou vyplaceny v penězích

(1500 – 1200 – 1000 – 800 – 500)

Všeobecné údaje:

3.1. přihlášky

 

>> vstup na přihlášku

on-line

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní a se jmény majitelů koní zasílejte na adresu:

      
Jezdecká společnost Císařský ostrov
P.O. BOX 388
110 00 Praha 1
FAX: 222 325 023
E-mail : js-cisarskyostrov@jizdarna-vsemily.cz


Uzávěrka 10. 5. 2012 v 18:00 hod.

 

S přihláškou je nutno složit do 10. 5. 2012 poplatek za objednané boxy pro ustájení na účet:

 

JS Císařský ostrov KB Praha

č.ú. 94-1049140287/0100

variabilní symbol (datum konání závodů)

 

Bez úhrady nebudou boxy zajištěny. Přihlášky po termínu uzávěrky nebudou akceptovány, resp. na výslovnou žádost účastníka budou po projednání v organizačním výboru akceptovány se 100 % navýšením startovného. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených.

3.2. startovné

viz. jednotlivé soutěže.

3.3. prezentace

od 7.00 hod. v sekretariátu JZ. Prezentace bude ukončena vždy 1 hodinu před startem dané soutěže. Tel.: 606 690 166; 724 929 405

3.4. námitky
       a stížnosti

V souladu s PJS.

3.5. ubytování

Pořadatel ubytování nezajišťuje.

3.6. ustájení

Pořadatel zajistí na základě závazné objednávky uvedené v přihlášce dle možnosti a pořadí došlých přihlášek v turnajových boxech. Poplatek za použití boxu činí 500,- Kč/box/den a zálohu 300,- Kč. Boxy se vracejí vyčištěné oproti záloze 300,- Kč. Krmivo pořadatel zajistí proti úhradě.

3.7. náklady

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

3.8. záruky

Pořadatel nepřebírá žádné záruky a odpovědnost za případné újmy nebo škody, které by postihly účastníky závodů a jejich koně, včetně vybavení.

3.9. veterinární   
       předpisy

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní ke kontrole příslušné veterinární doklady obsahující všechny náležitosti podle platných směrnic SVS a OVS (záznam o provedené vakcinaci proti chřipce a serologickém vyšetření).

3.10. služby

Lékařská: zajistí pořadatel na celou dobu závodů
Veterinární a podkovářská: zajistí pořadatel proti úhradě

3.11. floty

Ve všech soutěžích floty dle PJS, ceny viz jednotlivé soutěže.

3.12. technická
          porada

Technická porada se nekoná.

3.13. sázky Sázky nejsou povoleny.

3.14. vjezd

Vjezd na Císařský ostrov – Zákazové značky v průběhu konání závodů a při vjezdu účastníků den předem neplatí. V den konání závodů možný vjezd dopravních prostředků s koňmi přes ČOV.

 Tento rozpis byl schválen Oblastním výborem ČJF Praha dne ................... 
Za Oblastní výbor ..................
A A A