Rozpis jezdeckých závodů 8. 7. 2012  - 708A1

Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126
ve spolupráci s Jezdeckým klubem Všemily ME 0124

 

Základní údaje:

1.1. pořadatel:

Jezdecká  společnost Císařský ostrov - MA0126

1.2. datum konání:

8. 7. 2012

1.3. místo konání:

Praha 7, Císařský ostrov

1.4. kolbiště:

Venkovní jízdárna 80 x 40 m, písek 

1.5. opracoviště:

Venkovní 40 x 20 m písek, hala 60 x 25 m, písek

1.6. funkcionáři 
       závodů:

Ředitel: Jiří Fechtner

Sekretář: Věra Malinovská

Hlavní rozhodčí: Anežka Tůmová

Rozhodčích: Magdalena Formandlová, Jana Formandlová

Komisař na opracovišti: Vladimíra Krečmarová

Technický delegát: Petr Koželuh

Autor parkurů: Petr Švec

Zpracovatel výsledků: Martin Stehlík

Hlasatel: Michaela Diblíčková
Technické údaje:

2.1. předpisy:

Pravidla jezdeckého sportu (dále jen „PJS“) a tento rozpis.

2.2. soutěže:

 

Neděle 8. 7. 2012

8.00 – Ukončení prezentace pro soutěž č. 1
9.00 – začátek soutěže č. 1  

2.2.1.

Soutěž č. 1 – Soutěž ve skoku stupně Z na limitovaný čas

na 9 překážkách bez rozeskakování
Rozhodování podle PJS čl. 298.2.1
Startovné: 300,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 3 000,- Kč budou rozděleny

mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.2.

Soutěž č. 2– Soutěž ve skoku stupně ZL na limitovaný čas

na 9 překážkách  bez rozeskakování 
Rozhodování podle PJS čl. 298.2.1

Startovné: 300,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 3 000,- Kč budou rozděleny

mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.3.

Soutěž č. 3 – Soutěž ve skoku stupně L**

s rozeskakováním na čas

Otevřená soutěž
Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2.  

Startovné: 300,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 4 000,- Kč (1200–1000–800–600–400)

2.2.4.

Soutěž č. 4– Soutěž ve skoku stupně S**

 s rozeskakováním na čas

Rozhodování podle PJS čl. 238.2.2.
Startovné: 400,- Kč
Ceny v hodnotě 5 000,- Kč budou vyplaceny

v penězích (1500–1200–1000–800–500)

Všeobecné údaje:

3.1. přihlášky

 

>> vstup na přihlášku

on-line

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní a se jmény majitelů koní zasílejte na adresu:

      
Jezdecká společnost Císařský ostrov
P.O. BOX 388
110 00 Praha 1
FAX: 222 325 023
E-mail : js-cisarskyostrov@jizdarna-vsemily.cz


Uzávěrka 5. 7. 2012

 

S přihláškou je nutno složit do 5. 7. 2012 poplatek za objednané boxy pro ustájení na účet:

 

JS Císařský ostrov KB Praha

č.ú. 941049140287/0100

variabilní symbol (datum konání závodů)

 

Bez úhrady nebudou boxy zajištěny. Přihlášky po termínu uzávěrky nebudou akceptovány, resp. na výslovnou žádost účastníka budou po projednání v organizačním výboru akceptovány se 100 % navýšením startovného. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených.

3.2. startovné

viz. jednotlivé soutěže.

3.3. prezentace

od 7.00 hod. v sekretariátu JZ. Prezentace bude ukončena vždy 1 hodinu před startem dané soutěže. Tel.: 606 690 166; 724 929 405

3.4. námitky
       a stížnosti

V souladu s PJS.

3.5. ubytování

Pořadatel ubytování nezajišťuje.

3.6. ustájení

Pořadatel zajistí na základě závazné objednávky uvedené v přihlášce dle možnosti a pořadí došlých přihlášek v turnajových boxech. Poplatek za použití boxu činí 500,- Kč/box/den a zálohu 300,- Kč. Boxy se vracejí vyčištěné oproti záloze 300,- Kč. Krmivo pořadatel zajistí proti úhradě.

3.7. náklady

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

3.8. záruky

Pořadatel nepřebírá žádné záruky a odpovědnost za případné újmy nebo škody, které by postihly účastníky závodů a jejich koně, včetně vybavení.

3.9. veterinární   
       předpisy

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní ke kontrole příslušné veterinární doklady obsahující všechny náležitosti podle platných směrnic SVS a OVS (záznam o provedené vakcinaci proti chřipce a serologickém vyšetření).

3.10. služby

Lékařská: zajistí pořadatel na celou dobu závodů
Veterinární a podkovářská: zajistí pořadatel proti úhradě

3.11. ceny a dekorování

- vyhlášení výsledků a dekorování ihned po ukončení soutěže

- ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty dle PJS

- věcné ceny pořadatel vyplácí v penězích v otevřených soutěžích jsou

  uvedeny u jednotlivých soutěží

3.12. technická
          porada

Technická porada se nekoná.

3.13. sázky Nejsou povoleny

3.14. vjezd

Vjezd na Císařský ostrov – Zákazové značky v průběhu konání závodů a při vjezdu účastníků den předem neplatí. V den konání závodů možný vjezd dopravních prostředků s koňmi přes ČOV z ulice Papírenská, Praha 6.

 Tento rozpis byl schválen Oblastním výborem ČJF Praha dne ................... 
Za Oblastní výbor ..................
A A A