Rozpis jezdeckých závodů 15. - 16. 9. 2012  - 915A1

Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126
Základní údaje:

1.1. pořadatel:

Jezdecká  společnost Císařský ostrov - MA0126

1.2. datum konání:

15. - 16. 9. 2012

1.3. místo konání:

Praha 7, Císařský ostrov

1.4. kolbiště:

Venkovní jízdárna 80 x 40 m, písek 

1.5. opracoviště:

Hala 60 x 25 m, písek

1.6. funkcionáři 
       závodů:

Ředitel: Jiří Fechtner

Sekretář: Věra Malinovská

Hlavní rozhodčí: Markéta Šveňková

Rozhodčích: Magdalena Formandlová, Jana Formandlová

Komisař na opracovišti: Irena Hůlková

Technický delegát: Petr Švec

Autor parkurů: Anežka Tůmová

Zpracovatel výsledků: Martin Stehlík

Hlasatel: Michaela Diblíčková
Technické údaje:

2.1. předpisy:

Pravidla jezdeckého sportu (dále jen „PJS“) a tento rozpis.

2.2. soutěže:

 

Sobota 15. 9. 2012

8.30 – Ukončení prezentace pro soutěž č. 1
9.30 – začátek soutěže č. 1

2.2.1.

Soutěž č. 1 – Soutěž ve skoku se stupňovanou obtížností do 110 cm na čas
Rozhodování podle PJS čl. 269.2.
Startovné: 300,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 4 000,- Kč budou rozděleny v penězích

mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.2.

Soutěž č. 2– Soutěž ve skoku stupně L* bez rozeskakování na čas
Rozhodování podle PJS čl. 238.2.1.

Startovné: 400,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 6 000,- Kč budou rozděleny v penězích

mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.3.

Soutěž č. 3 – Soutěž ve skoku S** s jedním rozeskakováním na čas 

Otevřená soutěž
Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2. s jedním rozeskakováním na čas

Startovné: 500,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 9 000,- Kč budou rozděleny v penězích takto:

3.000 – 2.000 – 1.500 – 1.200 – 800 – 500

2.2.4.

Soutěž č. 4 – Soutěž ve skoku stupně ST** s jedním rozeskakování na čas

Rozhodování podle PJS čl. 238.2.2.
Startovné: 600,- Kč
Ceny v hodnotě 15 000,- Kč budou vyplaceny v penězích takto:

4.000 – 3.000 – 2.500 – 1.900 – 1.400 – 1.000 – 600 – 600

Neděle 16. 9. 2012 8.00 – Ukončení prezentace pro soutěž č. 1
9.00 – začátek soutěže č. 1
2.2.5.

Soutěž č. 5 – Soutěž ve skoku Z na limitovaný čas
Rozhodování podle PJS čl. 238.2.1.
Startovné: 300,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 3 000,- Kč budou rozděleny

mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.6.

Soutěž č. 6 – Soutěž ve skoku se stupňovanou obtížností do 110 cm, otevřená soutěž se žolíkem na čas

Rozhodování podle PJS čl. 269.2.
Startovné: 300,- Kč
Ceny v hodnotě 3 000,- Kč budou rozděleny mezi prvních 5 umístěných

v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.7.

Soutěž č. 7 – Dvoufázové skákání 110/120 cm, první fáze 7 překážek s jednou kombinací, druhá fáze 4 překážky bez kombinace

Rozhodování podle PJS čl. 274.5.3.

Startovné: 300,- Kč
Ceny v hodnotě 4 000,- Kč budou rozděleny v penězích

mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.8.

Soutěž č. 8 – Dvoufázové skákání 120/130 cm, první fáze 7 překážek s jednou kombinací, druhá fáze 4 překážky s jednou kombinací

Rozhodování podle PJS čl. 274.5.3.

Startovné: 300,- Kč
Ceny v hodnotě 5 000,- Kč budou rozděleny v penězích

mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

Všeobecné údaje:

3.1. přihlášky

 

>> vstup na přihlášku

on-line

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní a se jmény majitelů koní zasílejte na adresu:

      
Jezdecká společnost Císařský ostrov
P.O. BOX 388
110 00 Praha 1
FAX: 222 325 023
E-mail : js-cisarskyostrov@jizdarna-vsemily.cz


Uzávěrka 12. 9. 2012

 

S přihláškou je nutno složit do 12. 9. 2012 poplatek za objednané boxy pro ustájení na účet:

 

JS Císařský ostrov KB Praha

č.ú. 941049140287/0100

variabilní symbol (datum konání závodů)

 

Bez úhrady nebudou boxy zajištěny. Přihlášky po termínu uzávěrky nebudou akceptovány, resp. na výslovnou žádost účastníka budou po projednání v organizačním výboru akceptovány se 100 % navýšením startovného. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených.

3.2. startovné

viz. jednotlivé soutěže.

3.3. prezentace

od 7:00 hod. v sekretariátu JZ. Prezentace bude ukončena vždy 1 hodinu před startem dané soutěže. Tel.: 606 690 166; 724 929 405

3.4. námitky
       a stížnosti

V souladu s PJS.

3.5. ubytování

Pořadatel ubytování nezajišťuje.

3.6. ustájení

Pořadatel zajistí na základě závazné objednávky uvedené v přihlášce dle možnosti a pořadí došlých přihlášek v turnajových boxech. Poplatek za použití boxu činí 500,- Kč/box/den a zálohu 300,- Kč. Boxy se vracejí vyčištěné oproti záloze 300,- Kč. Krmivo pořadatel zajistí proti úhradě.

3.7. náklady

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

3.8. záruky

Pořadatel nepřebírá žádné záruky a odpovědnost za případné újmy nebo škody, které by postihly účastníky závodů a jejich koně, včetně vybavení.

3.9. veterinární   
       předpisy

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní ke kontrole příslušné veterinární doklady obsahující všechny náležitosti podle platných směrnic SVS a OVS (záznam o provedené vakcinaci proti chřipce a serologickém vyšetření).

3.10. služby

Lékařská: zajistí pořadatel na celou dobu závodů
Veterinární a podkovářská: zajistí pořadatel proti úhradě

3.11. ceny a dekorování

- vyhlášení výsledků a dekorování ihned po ukončení soutěže

- ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty dle PJS

- věcné ceny pořadatel vyplácí v penězích v otevřených soutěžích jsou

  uvedeny u jednotlivých soutěží

3.12. technická
          porada

Technická porada se nekoná.

3.13. sázky Nejsou povoleny

3.14. vjezd

Vjezd na Císařský ostrov – Zákazové značky v průběhu konání závodů a při vjezdu účastníků den předem neplatí. V den konání závodů možný vjezd dopravních prostředků s koňmi přes ČOV z ulice Papírenská, Praha 6.

 Tento rozpis byl schválen Oblastním výborem ČJF Praha dne ................... 
Za Oblastní výbor ..................
A A A