Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126

Akce: Sportuj s námi – sportovní zápolení 2015

 

Základní údaje:

1.1. pořadatel:

Jezdecká společnost Císařský ostrov – MA0126

1.2. datum konání:

  1. 3. 2015

15. 3. 2015

  6. 6. 2015

 

začátek 1. soutěže v 9:30 hod.

 

Informace na www.konepraha.cz
e-mail: info@konepraha.cz

1.3. místo konání:

Jezdecký areál IN-EXPO GROUP s.r.o., Císařský ostrov čp. 1098, Praha 7 – Bubeneč

1.4.1. kolbiště:

Venkovní kolbiště 70 x 40 m, povrch pískový

Hala 60 x 25 m, povrch pískový

1.4.2. opracoviště:

opracoviště 40 x 20 m venku, povrch pískový

1.5. funkcionáři 
závodů:

Ředitel: Jaroslav Martinec

Trenér a stavitel parkuru: Petr Švec

 

Technické údaje:

2.1. předpisy:

pravidla jezdeckého sportu a ustanovení tohoto rozpisu.

2.2. soutěže:

 

2.2.1.

Soutěž č. 1 parkur 60 cm na 9 překážkách. Soutěž na limitovaný čas. Rozhodování podle PJS čl.298.2.

2.2.2.

Soutěž č. 2 parkur 90 cm na 9 překážkách. Soutěž na limitovaný čas. Rozhodování podle PJS čl.298.2.1

2.2.3.

Soutěž č. 3 se stupňovanou obtížností do 100 cm na 10 překážkách. Rozhodování podle PJS čl. 269

Všeobecné údaje:

3.1.přihlášky

 

>> vstup na přihlášku 

Jmenovité přihlášky  zasílejte na adresu:
    
Jezdecká společnost Císařský ostrov
P.O. BOX 388
110 00 Praha 1
TEL.: 724 929 405 
e-mail: info@konepraha.cz

Uzávěrka konečných přihlášek: 2 dny před konáním soutěží do 18:00.

3.2. startovné

- 200 Kč / start, v hotovosti při prezentaci
- Věcné ceny na 1. až 5. místě v každé soutěži.  

3.3. prezentace

v jezdecké hale
Zahájení prezentace: 8.00 hod. 1.soutěž, pro další soutěže končí 0,5 hodiny před jejím začátkem

3.4. veterinární   
předpisy

Veterinární přejímku koní a kontrolu průkazů koní (záznam o provedené vakcinaci proti chřipce a serologickém vyšetření na infekční anémii) zajišťuje privátní veterinární lékař.

3.5.

Pořadatel v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je zakázáno volné pobíhání psů v Jezdeckém areálu Císařský ostrov. Porušení zákazu bude sankcionováno a volně pobíhající psi budou na náklady jejich majitelů odchyceni a zasláni do psích útulků.

A A A