Rozpis jezdeckých závodů SKOKY, ČÍSLO ZÁVODŮ 314A1 - kategorie "B"

Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126
Základní údaje:

1.1. pořadatel:

Jezdecká společnost Císařský ostrov - MA0126 - Praha 7, Císařský ostrov

1.2. datum konání:

14. 3. 2015

1.3. místo konání:

Praha 7, Císařský ostrov - Jezdecká společnost Císařský ostrov - MA0126

1.4. kolbiště:

Hala 60 x 25 m, písek

1.5. opracoviště:

Venkovní 70 x 40 m, písek

1.6. funkcionáři 
       závodů:

Ředitel: Jaroslav Martinec  

Sekretář: Věra Malinovská 

Hlavní rozhodčí: Markéta Šveňková  

Rozhodčí: Magdalena Formandlová, Jana Formandlová 

Hlavní komisař na opracovišti: Eliška Baštová 

Stavitel parkurů: Petr Švec 

Výpočetní technika: Martin Stehlík 

Hlasatel: Michaela Diblíčková
Technické údaje:

2.1. předpisy:

Pravidla jezdeckého sportu (dále jen „PJS“), Všeobecná pravidla (dále jen VP), Veterinární pravidla (dále jen VP) a ustanovení tohoto rozpisu.

2.2. soutěže:

 

2.2.1.

Soutěž č. 1 – Soutěž ve skoku Z na limitovaný čas

Rozhodování podle PJS čl. 298.2.1.

Startovné: 250,- Kč

Věcné ceny v hodnotě 3 000,- Kč budou rozděleny

mezi prvních pět umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.2.

Soutěž č. 2 – Soutěž ve skoku se stupňovanou obtížností do 110 cm na čas

Rozhodování podle PJS čl. 269.2.

Startovné: 300,- Kč

Věcné ceny v hodnotě 3 000,- Kč budou rozděleny

v penězích mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.3.

Soutěž č. 3– Soutěž ve skoku stupně L* s jedním rozeskakováním na čas

Rozhodování podle PJS čl. 238.2.2.

Startovné: 400,- Kč

Věcné ceny v hodnotě 5 000,- Kč budou rozděleny

v penězích mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.4.

Soutěž č. 4 – Soutěž ve skoku S** s jedním rozeskakováním na čas

Otevřená soutěž

Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2. s jedním rozeskakováním na čas

Startovné: 500,- Kč

Věcné ceny v hodnotě 7 000,- Kč budou rozděleny

v penězích takto: 2.000 – 1.500- 1.200 – 1.000 – 800 – 500

   

2.2.5.

časový program

Sobota 14.3.2015

8.30 – Ukončení prezentace pro soutěž č. 1

9.30 – začátek soutěže č. 1

Všeobecné údaje:

3.1. přihlášky

 

>> vstup na přihlášku

on-line

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní a se jmény majitelů koní zasílejte na adresu:

 

1) Využití přihlašovacího systému ČJF online

2) Jezdecká společnost Císařský ostrov, 110 00 Praha 1, Zlatnická 1128/6

e-mail : info@konepraha.cz


Uzávěrka 11. 3. 2015

 

S přihláškou je nutno složit do 11. 3. 2015 poplatek za objednané boxy pro ustájení na účet:

 

JS Císařský ostrov KB Praha

č.ú. 941049140287/0100

variabilní symbol (datum konání závodů)

 

Bez úhrady nebudou boxy zajištěny. Přihlášky po termínu uzávěrky nebudou akceptovány, resp. na výslovnou žádost účastníka budou po projednání v organizačním výboru akceptovány se 100 % navýšením startovného. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených.

3.2. startovné

viz. jednotlivé soutěže.

3.3. prezentace

od 7.00 hod. v sekretariátu JZ. Prezentace bude ukončena vždy 1 hodinu před startem dané soutěže. Tel.: 606 690 166 - odpovědná osoba Věra Malinovská, Mariola Harangová

3.4. námitky
       a stížnosti

V souladu s PJS.

3.5. ubytování

Pořadatel ubytování nezajišťuje.

3.6. ustájení

Pořadatel zajistí na základě závazné objednávky uvedené v přihlášce dle možnosti a pořadí došlých přihlášek v turnajových boxech. Poplatek za použití boxu činí 700,- Kč/box/den a zálohu 300,- Kč. Boxy se vracejí vyčištěné oproti záloze 300,- Kč. Krmivo pořadatel zajistí proti úhradě. Podestýlka – hobliny v ceně boxu.

3.7. náklady

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

3.8. záruky

Pořadatel nepřebírá žádné záruky a odpovědnost za případné újmy nebo škody, které by postihly účastníky závodů a jejich koně, včetně vybavení.

3.9. veterinární   
       předpisy

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní ke kontrole příslušné veterinární doklady obsahující všechny náležitosti podle platných směrnic SVS a OVS (záznam o provedené vakcinaci proti chřipce a serologickém vyšetření).

3.10. služby

Lékařská: zajistí pořadatel na celou dobu závodů : MUDr. Michaela Diblíčková

Veterinární služba: MVDr. Barbora Šílová a podkovářská Filip Študent - zajistí pořadatel proti úhradě

3.11. ceny a dekorování

- vyhlášení výsledků a dekorování ihned po ukončení soutěže

- ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty dle PJS

- věcné ceny pořadatel vyplácí v penězích, ceny jsou uvedeny

   u jednotlivých soutěží

3.12. technická
          porada

Technická porada se nekoná. Veškeré informace budou dostupné při prezentaci v kanceláři závodů. Kancelář otevřena dne 14. 3. 2015 od 7 hod. do 15 minut po ukončení poslední soutěže.

3.13. sázky Sázky nejsou povoleny

3.14. vjezd

Vjezd na Císařský ostrov – Zákazové značky v průběhu konání závodů a při vjezdu účastníků den předem neplatí. V den konání závodů možný vjezd dopravních prostředků s koňmi přes ČOV z ulice Papírenská, Praha 6.

3.15. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně zakázáno volné pobíhání psů v areálu.
3.16. kontaktní osoba Po dobu závodů Věra Malinovská, Mariola Harangová tel. 606 690 166

A A A